Sản phẩm
 
 
  • Co cong 90 - Elbow 90
Co cong 90 - Elbow 90

Co cong 90 - Elbow 90

Mã sản phẩm: IMC90
 

Tiêu chuẩn (Standard):

Quates 3 

Sử dụng cho các loại ống:

RSC, IMC, EMT theo tiêu chuẩn ANSI

C, G và E theo tiêu chuẩn JIS C 8305

BS theo tiêu chuẩn BS 31 và BS 4568

Vật liệu (Material):

Mạ kẽm (Pre-Galvanized)
Nhúng nóng (Hot Dip-Galvanized)
Sử dụng cho ống 
RSC, IMC, EMT
UL1242-USA
Sử dụng cho ống
C, G và E
JIS C.8305:1999 và JIS C.8305:1992
Sử dụng cho ống
BS31 và BS4568
Pro. Code
IMC
Pro. Code
EMT
Pro. Code
C
Pro. Code
G
Pro. Code
E
Pro. Code
BS
IMC90-050
EMT90-050
C90-19
G90-16
E90-19
B90-19
IMC90-075
EMT90-075
C90-25
G90-22
E90-25
B90-20
IMC90-100
EMT90-100
C90-31
G90-28
E90-31
B90-25
IMC90-125
EMT90-125
C90-39
G90-36
E90-39
B90-32
IMC90-150
EMT90-150
C90-51
G90-42
E90-51
B90-38
IMC90-200
EMT90-200
C90-63
G90-54
E90-63
B9050
IMC90-250
EMT90-250
C90-75
G90-70
 
 
IMC90-300
EMT90-300
 
 
 
 
IMC90-400
EMT90-400
 
 
 
 

 

Sản phẩm cùng loại