Sản phẩm
 
 
  • Hộp nối ống không ren
  • Hộp
  • Hộp
  • Hộp
  • Hộp
Hộp nối ống không ren

Hộp nối ống không ren

Mã sản phẩm: SC
 

Hộp nối ống không ren (EMT) các loại:

Type SC, Type ST, Type SLB, Type SLL, Type SLR

Tiêu chuẩn (Standard):

UL 514B, Quates 3

Vật liệu (Material):

Hợp kim nhôm (Aluminum alloy)

Made in Vietnam

Size
 (mm)

Type C
UL 514B

Type T
UL 514B

Type LB
UL 514B

Type LL
UL 514B

Type LR
UL 514B

Pro.Code

Pro.Code

Pro.Code

Pro.Code

Pro.Code

1/2”

SC050

ST050

SLB050

SLL050

SLB050

3/4”

SC075

ST075

SLB075

SLL075

SLB075

1”

SC100

ST100

SLB100

SLL100

SLB100

1-1/4”

SC125

ST125

SLB125

SLL125

SLB125

1-1/2”

SC150

ST150

SLB150

SLL150

SLB150

 

Sản phẩm cùng loại