Sản phẩm
 
 
  • Hộp nối ống EMT & E
  • Hộp
  • Hộp
  • Hộp
  • Hộp
Hộp nối ống EMT & E

Hộp nối ống EMT & E

Mã sản phẩm:
 

Circular box for EMT & E

Tiêu chuẩn (Standard):

JIS C 8340, Quates 3

Vật liệu (Material):

Hợp kim nhôm (Aluminum alloy)

Made in Vietnam

 
Size
 (Inch)
Terminal box
UL 797
Through box
UL 797
Angle box
UL 797
Tee box
UL 797
Intersection box
UL 797
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
½”
ECSB0150
ECSB0250
ECSB0250V
ECSB0350
ECSB0450
¾”
ECSB0175
ECSB0275
ECSB2075V
ECSB3075
ECSB0475
1”
ECSB1100
ECSB2100
ECSB2100V
ECSB3100
ECSB4100
1-1/4”
ECSB1125
ECSB2125
ECSB2125V
ECSB3125
ECSB4125
 
 
 
Size
 (mm)
Terminal box
JIS C 8305
Through box
JIS C 8305
Angle box
JIS C 8305
Tee box
JIS C 8305
Intersection box
JIS C 8305
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
19
TCSB119
TCSB219
TCSB219V
TCSB319
TCSB419
25
TCSB125
TCSB219
TCSB225V
TCSB325
TCSB425
31
TCSB131
TCSB231
TCSB231V
TCSB331
TCSB431
39
TCSB139
TCSB239
TCSB39V
TCSB339
TCSB439

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại