Sản phẩm
 
 
  • Đầu nối ống mềm
  • MFF
  • AFC
  • LFC
Đầu nối ống mềm

Đầu nối ống mềm

Mã sản phẩm: SFC
 

Flexible Connector                                    

Tiêu chuẩn (Standard):

JIS C 8350, Quates 3

Vật liệu (Material):

Antimon (Zinc Die Cast)

 Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized)

Size
 (Inch.)

Straight Flexible
Connector

Straight Flexible
Connector Aluminum

Angle Flexible
Connector

Metal Ferrule for Flexible Conduit

Pro.Code

Pro.Code

Pro.Code

Pro.Code

½”

SFC050

SLC050

AFC050

MFF050

¾”

SFC075

SLC075

AFC075

MFF075

1”

SFC100

SLC100

AFC100

MFF100

1-1/4”

SFC125

SLC125

AFC125

MFF125

1-1/2”

SFC150

SLC150

AFC150

MFF150

2”

SFC200

SLC200

AFC200

MFF200

2-1/2”

SFC250

SLC250

AFC250

MFF250

3”

SFC300

SLC300

AFC300

MFF300

4”

SFC400

SLC400

AFC400

MFF400

 

Sản phẩm cùng loại