Sản phẩm
 
 
  • Đầu nối ống ren vào hộp kín nước
Đầu nối ống ren vào hộp kín nước

Đầu nối ống ren vào hộp kín nước

Mã sản phẩm: RWH
 

Tiêu chuẩn (Standard):

UL 514, Quates 3

Vật liệu (Material):

Antimon (Zinc Die Cast)

Made in Vietnam

Size (Inch)

Pro. Code

1/2”

RWH050

3/4”

RWH075

1”

RWH100

1-1/4”

RWH125

1-1/2”

RWH150

2”

RWH200

 

Sản phẩm cùng loại