Sản phẩm
 
 
  • Tán ren ngoài
Tán ren ngoài

Tiêu chuẩn (Standard):

UL 514, Quates 3

Vật liệu (Material):

Thau (Brass), Nhôm (Aluminum alloy)

Made in Vietnam

Sử dụng cho ống ren
IMC & RSC

Sử dụng cho ống ren
C

Sử dụng cho ống ren
G

Sử dụng cho ống ren
BS31&BS4568

Size (Inch)

Pro.Code

Size (mm)

Size (mm)

Size (mm)

Pro.Code

Size (mm)

Pro.Code

½”

IMB050

19

CMB19

16

GMB16

19

BMB19

¾”

IMB075

25

CMB25

22

GMB22

20

BMB20

1”

IMB100

31

CMB31

28

GMB28

25

BMB25

1-1/4”

IMB125

39

CMB39

36

GMB36

32

BMB32

1-1/2”

IMB150

51

CMB51

42

GMB42

38

BMB38

2”

IMB200

63

CMB63

54

GMB54

50

BMB50

 

Sản phẩm cùng loại