Sản phẩm
 
 
  • Đai nối
Đai nối

Tiêu chuẩn (Standard):

Quates 3

Vật liệu (Material):

Nhựa PP (Polypropylene)
Antimon (Zinc Die Cast)
Gang (Cast iron)
 

Made in Vietnam

Sử dụng cho ống ren
IMC & RSC

Sử dụng cho ống ren
C

Sử dụng cho ống ren
G

Sử dụng cho ống ren
BS31&BS4568

Size (Inch)

Pro.Code

Size (mm)

Size (mm)

Size (mm)

Pro.Code

Size (mm)

Pro.Code

1/2”

IBS050

19

CBS19

16

GBS16

19

BBS19

3/4”

IBS075

25

CBS25

22

GBS22

20

BBS20

1”

IBS100

31

CBS31

28

GBS28

25

BBS25

1-1/4”

IBS125

39

CBS39

36

GBS36

32

BBS32

1-1/2”

IBS150

51

CBS51

42

GBS42

38

BBS38

2”

IBS200

63

CBS63

54

GBS54

50

BBS50

 

 

Sản phẩm cùng loại