Sản phẩm
 
 
  • Đầu giảm
Đầu giảm

Tiêu chuẩn (Standard):

UL 514B, Quates 3

Vật liệu (Material):

Thau (Brass), Thép (Steel), Nhôm (Aluminum alloy)

Made in Vietnam

Sử dụng cho ống ren
IMC & RSC

Sử dụng cho ống ren
C

Sử dụng cho ống ren
G

Sử dụng cho ống ren
BS31&BS4568

Size (Inch)

Pro.Code

Size (mm)

Size (mm)

Size (mm)

Pro.Code

Size (mm)

Pro.Code

3/4” – 1/2”

IRB075

25-19

CRB25

22-16

GRB22

20-19

BRB20

1” – 3/4” (1/2”)

IRB100

31-25(19)

CRB31

28-22(16)

GRB28

25-20(19)

BRB25

1-1/4” - 1” (3/4”)

IRB125

39-31(25-19)

CRB39

36-28(22-16)

GRB36

32-25(20-19)

BRB32

1-1/2”- 1-1/4”(1”)

IRB150

51-39(31-25)

CRB51

42-36(28-22)

GRB42

38-32(25-20)

BRB38

 

Sản phẩm cùng loại