Sản phẩm
 
 
  • Hộp nối ống IMC & C
  • Hộp
  • Hộp
  • Hộp
  • Hộp
Hộp nối ống IMC & C

Hộp nối ống IMC & C

Mã sản phẩm: ICSB
 

Circular box for IMC&C

Tiêu chuẩn (Standard):

JIS C 8340, Quates 3

Vật liệu (Material):

Hợp kim nhôm (Aluminum alloy)

Made in Vietnam

Size
 (Inch)
Terminal box
UL 797
Through box
UL 797
Angle box
UL 797
Tee box
UL 797
Intersection box
UL 797
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
½”
ICSB0150
ICSB0250
ICSB0250V
ICSB0350
ICSB0450
¾”
ICSB0175
ICSB0275
ICSB2075V
ICSB3075
ICSB0475
1”
ICSB1100
ICSB2100
ICSB2100V
ICSB3100
ICSB4100
1-1/4”
ICSB1125
ICSB2125
ICSB2125V
ICSB3125
ICSB4125
 
  
Size
 (mm)
Terminal box
JIS C 8305
Through box
JIS C 8305
Angle box
JIS C 8305
Tee box
JIS C 8305
Intersection box
JIS C 8305
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
Pro.Code
19
CCSB119
CCSB219
CCSB219V
CCSB319
CCSB419
25
CCSB125
CCSB219
CCSB225V
CCSB325
CCSB425
31
CCSB131
CCSB231
CCSB231V
CCSB331
CCSB431
39
CCSB139
CCSB239
CCSB39V
CCSB339
CCSB439
 

 

Sản phẩm cùng loại