Sản phẩm
 
 
  • Khớp nối liên kết cho ống ren
Khớp nối liên kết cho ống ren

Khớp nối liên kết cho ống ren

Mã sản phẩm: ITPU
 

Tiêu chuẩn (Standard):

Quates 3

Sử dụng cho các loại ống:

RSC, IMC theo tiêu chuẩn ANSI,

Ống C, G theo tiêu chuẩn JIS C 8305, và ống BS

Vật liệu (Material):

Thép (Steel), Antimon (Zinc Die Cast)

Made in Vietnam

Pro. Code
RSC & IMC

Pro. Code
C

Pro. Code
G

Pro. Code
BS

ITPU050

CTPU19

GTPU16

BTPU19

ITPU075

CTPU25

GTPU22

BTPU20

ITPU100

CTPU31

GTPU28

BTPU25

ITPU125

CTPU39

GTPU36

BTPU32

ITPU150

CTPU51

GTPU42

BTPU38

ITPU200

CTPU63

GTPU54

BTPU50

 

Sản phẩm cùng loại