Sản phẩm
 
 
  • Cable Trunking
Cable Trunking

Cable Trunking

Mã sản phẩm: cabletrunking
 

Vật liệu (Material): 

Tôn G.I (G.I Steel)

Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized)

Sơn tĩnh điện (Powder coated steel)

Độ dày (Thickness):

8.0mm - 3.0mm

 

Kích thước
Size (mm)

Độ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Độ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Độ dày
Thickness (mm)

40 x 60

0.8

75 x 75

0.8

100 x 100

1.0

50 x 60

0.8

100 x 75

1.0

150 x 100

1.0

75 x 50

0.8

150 x 75

1.0

200 x 100

1.2

100 x 50

0.8

200 x 75

1.2

300 x 100

1.5

150 x 50

1.0

300 x 75

1.5

150 x 150

1.0

200 x 50

1.0

 

 

200 x 150

1.2

300 x 50

1.5

 

 

300 x 150

1.5

 

Sản phẩm cùng loại