Sản phẩm
 
 
  • Máng cáp
Máng cáp

Vật liệu (Material):

Tôn G.I (G.I Steel)

Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized)

Sơn tĩnh điện (Powder coated steel)

Độ dày (Thickness):

8.0mm - 3.0mm

Kích thước
Size (mm)

Độ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Độ dày
Thickness (mm)

Kích thước
Size (mm)

Độ dày
Thickness (mm)

100 x 50

0.8

300 x 50

1.2

250 x 100

1.2

150 x 50

1.0

400 x 50

1.5

300 x 100

1.2

200 x 50

1.2

150 x 100

1.0

400 x 100

1.5

250 x 50

1.2

200 x 100

1.2

 

 

 

Sản phẩm cùng loại