Sản phẩm
 
 
  • Phụ kiện thanh chống đa năng
  • Đầu
  • Tắc
  • Tắc
  • Đầu
Phụ kiện thanh chống đa năng

Phụ kiện thanh chống đa năng

Mã sản phẩm:
 

 Ty ren, Đầu bịt ty, Đầu gài lò xo, Tắc kê, Tắc kê tường, Đầu nối ty

Kích thước
Size
(mm)

Ty ren
Threaded rod

Đầu bịt ty
Plastic end cap

Đầu gài lò xo
Long spring nut

Tắc kê
Drop in anchor

Tắc kê tường
Bolt ancho

Khớp nối ty ren
Coupling nut

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

M6

TRM06

ĐBM06

CN06

TK06

TKT06

KNT06

M8

TRM08

ĐBM08

CN08

TK08

TKT08

KNT08

M10

TRM10

ĐBM10

CN10

TK10

TKT10

KNT10

M12

TRM12

ĐBM12

CN12

TK12

TKT12

KNT12

M16

TRM16

ĐBM16

CN16

TK16

TKT16

KNT16

 

 

Sản phẩm cùng loại