Sản phẩm
 
 
  • Tay đỡ Kẹp xà gồ
  • PT05
  • PT03
  • PT02
  • PT01
Tay đỡ Kẹp xà gồ

Tay đỡ Kẹp xà gồ

Mã sản phẩm:
 

Tiêu chuẩn (Standard):

Thử tải an toàn Quates3

Vật liệu (Material): 

Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)

Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized)

Độ dày (Thickness):

2.0mm, 2.5mm

Made in Vietnam

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code)

Kích thước
Size
(mm)

TD412115

TD414115

TDD412115

TDD414115

150

TD412120

TD41420

TDD412120

TDD414120

200

TD412125

TD41425

TDD412125

TDD414125

250

TD412130

TD41430

TDD412130

TDD414130

300

TD412140

TD41440

TDD412140

TDD414140

400

TD412145

TD41445

TDD412145

TDD414145

450

TD412150

TD41450

TDD412150

TDD414150

500

TD412155

TD41455

TDD412155

TDD414155

550

TD412160

TD41460

TDD412160

TDD414160

600

TD412165

TD41465

TDD412165

TDD414165

650

TD412170

TD41470

TDD412170

TDD414170

700

  

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code)

Mã sản phẩm
Pro.Code)

PTU21

PTU60

PT01

 

 

PTU27

PTU76

PT02

 

 

PTU34

PTU90

TP03

 

 

PTU42

PTU114

PT04

 

 

PTU49

 

PT05

 

 

 

Sản phẩm cùng loại