Sản phẩm
 
 
  • Kẹp treo ống
  • Type:
  • Type:
  • Type:
  • Type:
Kẹp treo ống

Pipe Hanger

Tiêu chuẩn (Standard):

Thử tải an toàn Quates3

Vật liệu (Material): 

Thép mạ điện (Pre-galvanized Steel)

Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized)

Độ dày (Thickness):

 2.5mm, 3.0mm

Made in Vietnam

 

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code)

Kích thước
Size
(mm)

BCLO21

PHGA21

CDH21

PHGB21

PLWR21

STS21

½” (21)

BCLO27

PHGA27

CDH27

PHGB27

PLWR27

STS27

¾” (27)

BCLO34

PHGA34

CDH34

PHGB34

PLWR34

STS34

1’ (34)

BCLO42

PHGA42

 

PHGB42

PLWR42

STS42

1-1/4” (42)

BCLO49

PHGA49

 

PHGB49

PLWR49

STS49

1-1/2” (49)

BCLO60

PHGA60

 

PHGB60

PLWR60

STS60

2” (60)

 

PHGA76

 

PHGB76

PLWR76

STS76

2-1/2” (76)

 

PHGA90

 

PHGB90

PLWR90

STS90

3” (90)

 

PHGA114

 

PHGB114

PLWR114

STS114

4” (114)

 

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code

Mã sản phẩm
Pro.Code)

Kích thước
Size
(mm)

UB21

OCL21

PHGN21

PHGD21

 

PHGK21

½” (21)

UB27

OCL27

PHGN27

PHGD27

 

PHGK27

¾” (27)

UB34

OCL34

PHGN34

PHGD34

 

PHGK34

1’ (34)

UB42

OCL42

PHGN42

PHGD42

 

 

1-1/4” (42)

UB49

OCL49

PHGN49

PHGD49

 

 

1-1/2” (49)

UB60

OCL60

PHGN60

PHGD60

 

 

2” (60)

UB76

OCL76

PHGN76

 

 

 

2-1/2” (76)

UB90

OCL90

 

 

PHGH90

 

3” (90)

UB114

OCL114

 

 

PHGH114

 

4” (114)

UB140

OCL140

 

 

PHGH140

 

5” (140)

UB168

OCL168

 

 

PHGH168

 

6” (168)

 

 

Sản phẩm cùng loại